cena ławek parkowych

Serwis wyszukanych fraz

Ogólna - WOLNA MYŚL RELIGIJNA

Temat: lokalna inicjatywa na nzw. terenach zielonych
WAŻNE INFORMACJE !!!

Budimex potwierdził, że ziemię będą wozić od poniedziałku.

Na wjazdach samochodów (pierwszy na początku śliwkowej - przy trafostacji, drugi za kortami - przy drugiej trafostacji) zostaną usypane z tłucznia przejazdy zabezpieczające krawężniki. PROSIMY ICH NIE NISZCZYĆ ANI NIE SPRZĄTAĆ. Zostaną uprzątnięte po przywiezieniu ziemi.

Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie obiecał, że dostaniemy 8-10 ławek parkowych i ok 5 koszy na śmieci. Nie będą to nowe rzeczy, ale po ich małej renowacji - którą wspólnymi siłami zrobimy sami - będą wyglądać ładnie.

Nastąpiła też mała zmiana koncepcji co do bramek na boisku. Piotrek Sobko (Właściciel Kortów) pomoże nam w dobrej cenie (500 - 600 zł za sztukę) załatwić nowe przenośne bramki o wymiarach 2x5 m. Dzięki temu, po przestawieniu bramek, nasze boisko będzie mogło być wykorzystywane również do innych celów rekreacyjnych.

Szukamy dojścia do TARTAKU. Chcemy tanio wykonać ławki z połówek beli, które ustawimy wokół planowanego miejsca na ognisko. Czy ktoś zna jakiś TARTAK, który tanio nam wykona takie elementy ???
Miejsce na ognisko będzie usytuowane w najdalszym (prawym) rogu naszego terenu - tak aby dym nie przeszkadzał mieszkańcom w ich domach.

A propos ognisko - PROSIMY nie zabierać z ulicy Śliwkowej otoczaków, które w pocie czoła wydłubujemy z ziemi. (ok 5 już ktoś sobie pożyczył - bez komentarza !!! ) Posłużą nam do obłożenia miejsca na ognisko.

Pozdrawiam
Źródło: osiedlelesne.smolec.pl/viewtopic.php?t=1717Temat: Ścieżka nad Dadaj czy Kraksy.
Witam,

nie ukrywam że ostatnie posty Krystiana były katalizatorem moich poszukiwań.
Zadzwoniłem w kilka miejsc, poszukałem w necie.
Bardzo podstawowy kosztorys prac do wykonania jest załączony w pliku.
Odnośniki do stron producentów są przykładowe i nie oznaczają wcale że takie ławki, kosze czy pomost powinno miasto zakupić.
Ceny powinny wykazać iż inwestycja ta podstawowa w J.Kraksy nie wymaga wielkich nakładów, i może myć wykonywana etapami.
Dodam że ceny mają sporą rozpiętość i starałem się zachować umiar i rozsądek. Dodam że ławka parkowa może kosztować 215 złotych jak również 1400.
Ilości ziemi, piasku i transportu są na oko i mogą się różnić od faktycznych potrzeb.
Myślę że należałoby rozszerzyć ten kosztorys o prace ludzi przy porządkowaniu terenu, obkaszaniu, ustawaniu koszy i ławek.
Całość raczej powinna zamknąć się kwotą 100 tysięcy.

Pozdrawiam
Źródło: biskupiec.home.pl/viewtopic.php?t=956


Temat: MEBLE DLA DZIECI
vaju, nie napisałem że nie trzeba posiadać. Ja nie posiadam i nie będę go robił. Napisałem że na ławki parkowe nie trzeba posiadać ale wiele firm do przetagów tego wymaga.

Z łóżeczkami - nie wiem

Jak szybko obliczyłem to musisz sprzedac min 100 łóżeczek w danym modelu wielkości żeby certyfikat sie zwrócił (zakładając 10% wzrost ceny w porównianiu z niecertyfikowanym) w ciągu max 3 lat (czas obowiązywania certyfikatu).
Każde łóżko to ok 10 rozmiarówek, musisz mieć min 10 wzorów. To już daje 100 różnych łóżeczek x 100 sprzedać = 10 000
To już nam daje ok 10 łóżek dziennie (łącznie z niedzielami) i robi nam sie Ikea

Ja nie dam rady. A jak nie dam to zwiększę cenę łóżka i koło się zamyka
Źródło: e-manta.eu/forum/viewtopic.php?t=2749


Temat: Kartonowy budynek dworca 1:160

A ma gniazdo dekodera.
jasne! my też przechodzimy na dcc - przerabiamy wszystko. nawet ławki parkowe fampra będą z gniazdami dekoderów "szpak", ino musimy jakieś chińskie zdobyć, żeby się w tych 400 złociszach wyrobić, cena rozsądna musi być.
Źródło: forum.martel.pl/viewtopic.php?t=4835


Temat: Mamy mistrzostwa Europy! :)
Jeden z najbogatszych i najbardziej rozrywkowych polskich posłów apeluje do Jarosława Kaczyńskiego: - Nie ośmieszajmy się i nie organizujmy Mistrzostw Europy. Trzeba ogłosić przetarg i sprzedać imprezę Chorwatom czy Włochom. Wtedy na tym zarobimy

Piotr Misztal, łódzki poseł, były polityk Samoobrony i doradca prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego wysłał właśnie do premiera list otwarty. Oto jego fragmenty (pisownia oryginalna):

"Panie Premierze do 2012 roku w Polsce musi powstać mininum 1500 km autostrad i dróg szybkiego ruchu by zapewnić bezkolizyjne przemieszczanie się między miastami, w których odbywać się będą mecze oraz sprawny dojazd do i powrót od granicy Ukrainy.(...) Wybudowanie 6 stadionów i pełnej infrastruktury towarzyszącej jest koniecznością bo nie wyobrażam sobie by mecze były rozgrywane na aktualnie funkcjonujących łąkach z marnymi siedziskami dla kibiców. Zagwarantowanie dla ekip zagranicznych kwater z zapleczem treningowym, medycznym i odnowy biologicznej bo istniejące w Spale, Zakopanem czy na warszawskiej Legi na pewno nie zadowolą profesjonalnych wirtuozów futbolu europejskiego.

Kwestia kolejna to zaplecze hotelarsko-gastronomiczne dla kibiców, oficieli czy szerokiego grona zaproszonych gości, a zjedzie się tego luda oj zjedzie. Oceniam, że wybudowanie 300 hoteli nie jest liczbą zawyżoną, by zapewnić by dworce i ławki parkowe nie były oblegane przez kibiców a bramy posesji mieszkaniowych czyste. (...) Panie Premierze, nie jesteśmy w stanie przygotować się do tak prestiżowej imprezy by zasłużyć na uznanie Europy. Spójrzmy realnie na nasze możliwości, może nie finansowe, bo UE może nam dopomoże, ale i tu nie daję wiary bo nie potrafimy zrobić pierwszego kroku i udowodnić że nas na to stać. (...) Mam propozycją by Polska zarobiła na ME szybko i dobrze: niech PZPN pod egidą Polskiego Rządu ogłosi przetarg na organizację ME 2012, cena wywoławcza 1 000 000 000 euro. Przy przetargu można preferować Węgrów z Chorwatami i w dalszej kolejności Włochów bo bardzo chcieli tej organizacji.

Polska wzbogaci się o co najmniej wymienioną kwotę, środki które były by przeznaczone na obiekty związane z ME i tak będą w naszych rękach, wybudujemy za to autostrady, stadiony, hotele, usprawnimy kolej, powstaną nowe firmy, spadnie bezrobocie, do Polski napłynie tania siła robocza, która utrzyma polskich emerytów.

Jednym słowem pieniądze zostaną w kraju, rozwój kwitnie, kibice mają za co jechać na ME, unikniemy bałaganu organizacyjnego, a przede wszystkim wstydu za niekompletne przygotowanie się do EURO 2012.

Panie Premierze od Pana zależy czy na tych Mistrzostwach zarobimy czy nie."


Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź


Humor nie opuszcza "polityków":)
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=838


Temat: Naprawa urządzeń komunalnych - ważne do 7 lutego 2008!
Zapraszamy do udziału w przetargu na usługi dla Gminy Sulechów.
Informacje szczegółowe: Zamówienia publiczne
Zamówienie: Rozpoczęte
Nr kancelaryjny: RZP-00006/08
Temat: Naprawa urządzeń komunalnych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Usługi
Odpowiedzialny: Dagmara Rerus
Liczba ofert: 0
Zamawiający: Gmina Sulechów, Wydział GK
Data publicznego ogłoszenia: 2008.01.29
Termin składania ofert: 2008.02.07
Miejscowość: Gmina Sulechów
....................................................
Sulechów, dnia 29.01.2008 r.
BZ.VI.341-6/08/GK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

Naprawy urządzeń komunalnych

1. Zamówienie obejmuje prace naprawcze, remontowe, konserwacyjne urządzeń komunalnych stanowiących własność Gminy Sulechów:
" naprawę, ławek parkowych,
" naprawę, urządzeń rekreacyjnych na terenach osiedli komunalnych,
" naprawę, koszy ulicznych,
" naprawę urządzeń targowiskowych,
" montaż urządzeń komunalnych,
" usuwanie awarii, naprawę urządzeń komunalnych w obiektach gminnych użyteczności publicznej,
" usługi transportowe, w tym związane z realizacją robót,
" inne roboty naprawcze dotyczące terenów gminnych i mienia komunalnego.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w roku 2008 w zależności od potrzeb Zamawiającego w zakresie określonym protokółami typowania robót.
3. Wykonawca może przewidzieć wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.
4. Zamawiający nie przewiduje przedpłat na usługi.
5. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać:
a) Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normom wyszczególnionym w kolejności w art. 30, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
" 45215510-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
" 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
" 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
" 45232420-2 Roboty w zakresie ścieków
" 45233222-1 Roboty w zakresie chodników
" 45236119-7 Naprawa boisk sportowych
" 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych
" 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
" 45262500-6 Roboty murarskie
" 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
6. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2008 r.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej bip.sulechow.pl.
8. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 119 b, tel. (0-68) 385-11-20 w godzinach od 8:00 do 15:00 (poniedziałek - piątek) u Pani Dagmary Rerus.
9. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2008 r. do godz. 9:30 w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 002 w siedzibie Zamawiającego.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2008 r. o godz. 10:00 w sali 104 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.
12. Wykonawcy będą związani ofertą 30, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Warunki udziału w postępowaniu:
13.1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 24 ust. 1 i 2 i w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13.2. Potencjał techniczny:
Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem umożliwiającym wykonanie zamówienia, w tym: minimum 1 samochód dostawczy lub równorzędny przystosowany do przewozu materiałów oraz narzędzia i urządzenia specjalistyczne niezbędne do wykonania zadania.
14. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
14.1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14.3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca.
15. Ocena spełniania warunków udziału, w postępowaniu, przez Wykonawców zostanie dokonana według kryterium spełnia/nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
16. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
a) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wszystkie dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, o których mowa w pkt 14.1. i 14.2.
17. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A) Cena jednostkowa roboczogodziny Rg wraz z narzutami Kosztów ogólnych i zysku
Rg (R+K.o.+Z) bez podatku VAT = waga 90%

B) Koszty zakupu i dostawy materiałów
K.z. = waga 10%

OCENA KOŃCOWA A) + B)

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
19. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
21. Zamawiający nie będzie:
- zawierał umowy ramowej,
- ustanawiał dynamicznego systemu zakupów,
- stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.01.2008 r.

Zobacz: http://eurzad.sulechow.fi...meworkAction.do
Informacje o wcześniejszych takich przetargach są tu:
http://www.sulechowskie.info/viewtopic.php?t=9736
Źródło: forumbabimost.az.pl/viewtopic.php?t=271Form:

Podstrony

Ogólna - WOLNA MYŚL RELIGIJNA
Cena jako element marketingu mix
Cena Mitsubishi Lancer Evo
cena dzierżawy gruntu pod wiatraki
Cena szczepienia przeciw wściekliźnie
cena-golden Loch whisky
cena.wymiany.rozrzadu.w.nexii
Cena D620 Core Duo
 • drukarnia bdn
 • czat;wp;zdjecia
 • drawsko pom
 • bahrajn f1 transmisja
 • sammy hagar
 • ""kazimierz przerwa- tetmajer ""prometeusz""""
 • ""sprzedam strych ""warszawa
 • fiat 2800
 • pkp kdzierzyn-koxle

 • Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się iści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści. Aliszer Nawoi
  I oto, kiedy zaczął się walić ów złoty i marmurowy gmach złego smaku, przyszedł On, lekki, odziany w światłość, ostentacyjnie ludzki, umyślnie prowincjonalny, galilejski, i od tej chwili zniknęły narody i bogi, i ukazał się człowiek, człowiek - cieśla, człowiek - oracz, człowiek - pasterz. Wśród stada owiec o zachodzie słońca, człowiek, który nie brzmiał ani trochę dumnie, człowiek uwieczniony wdzięczną pamięcią we wszystkich matczynych kołyskach i we wszystkich malarskich galeriach świata. Borys Pasternak
  A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem? Andrzej Sapkowski
  Acta probant se ipsa - czyny świadczą same za siebie.
  Jak długo kobieta potrafi wyglądać o 10 lat młodziej od własnej córki, tak długo będzie całkowicie zadowolona. Oskar Wilde